18 septembrie 2013

Dicţionar de cuvinte şi noţiuni din SF-ul românesc

Dicţionar de cuvinte
şi noţiuni din SF-ul românesc

Cuvinte inexistente utilizate în SF şi semnificaţia lor

Listă alfabetică
Dicţionarul de cuvinte şi noţiuni din SF-ul românesc este un dicţionar on-line de cuvinte inexistente inventate de autorii de literatură SF autohtoni.

Contribuţii la acest Dicţionar sunt binevenite.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Ş T U V W X Y Z


A

abnnan- numele unui fruct

Vassur căută în mica desagă şi scoase ceea ce semăna foarte mult cu un abnnan, un fruct din Centauri.

Dan Doboş, Abaţia (2002)

accunmetal lichid care devine solid când este prins într-un câmp magnetic; utilizat ca armă albă

Pradă unei furii reci, quintul smulse fulgerător lama de accun, pe care o avea în teaca disimulată sub pielea mâinii stângi.

Dan Doboş, Abaţia (2002)

aclateil- probabil o băutură

Nota particulară o dădeau amănuntele şi prietenii se tăvăleau de râs [...] când apartamentul le oferea să aleagă între vodsky şi aclateil ca şi cum urmau să se decidă pentru preşedenţia Oficiului sau acceptarea premiului Sol Invictus...

Vladimir Colin, Babel (1978)

acvaplast- denumirea unui material

Sărurile apei de mare, unite în combinaţii chimice cu substanţa de solidificare, dădeau acvaplastului o duritate neîntâlnită.

- Romulus Bărbulescu şi George Anania, Doando (1992)

adrinobizi- o rasă extraterestră

Pe ecranul negru aflat la capătul patului, însoţite de sunetele grave ale chinorgii, apar din când în când citate din operele adrinobizilor, superiorii planetei.

- Leonard Oprea, Recviem, în Domenii interzise (1984)

agidian- o rasă extraterestră

Am avut toate bolile cunoscute, am trei mâini, patru picioare, ochii verzi şi pielea albastră ca toţi agidienii [...].

- Victor Martin, Întâmplare obişnuită pe neobişnuita planetă Agidia, în Avertisment pentru liniştea planetei (1985)

agonii- o specie de plante

Constată cu neplăcere că se afla întins în mijlocul unor straturi de agonii - plante indigene care se hrănesc cu cadavre descompuse de lumina verde a lui Pedgre, marele soare verde.

- Alexandru Ungureanu, Ne vom întoarce pe Herbwueîn Almanah Anticipaţia 1987

ahrieni- o rasă extraterestră de pe planeta Ahra

Nici o expresie crispată, nimic aspru, orgolios în privirile ahrienilor, sau extravagant în vestimentaţia lor, făcută să nu violenteze privirea şi să se încadreze firesc în decor.- Horia Aramă, Planeta celor doi soriîn Almanah Anticipaţia 1986

al- unitate de măsură a timpului

O tăcere ce stăpânea de 23 de ali lumea rachetei.

Ali  unităţi de măsură a timpului în sistemul vuund: 23 de ali corespund cu 10 zile terestre. (n. a.) [notă de subsol]

- Romulus Bărbulescu şi George Anania, Doando (1992)

alamon- o plantă

Şi, pierzându-şi brusc interesul, s-a cuibărit printre florile de alamon şi a prins să suspine sacadat, extaziată.

- Ana-Veronica Mircea, Bifurcaţia, în CPSF nr. 535 (1996)         

alcanat- formă de organizare statală marţiană

Fapt e că Dral a unificat puzderia alcanatelor, transformând foştii stăpâni într-un fel de guvernatori obligaţi să-i supună problemele vechilor lor posesiuni [...]

Vladimir Colin, Babel (1978)

alcatani- populaţie de tip feudal de pe Marte

Sângeroasa epocă a alcatanilor a fost dominată de două figuri cvasilegendare [...]                      

Vladimir Colin, Babel (1978)

alcorieni- locuitorii planetei Alcora, urmaşi ai primilor colonişti pământeni

[...] Donna Moran era femeia superbă, invidiată de toată înalta societate alcoriană pentru frumuseţea şi eleganţa ei.

- Rodica Bretin, Jucăria, în Efect holografic (1985)

aldoză- o boală inflamatorie

Eşti suspect de un proces incipient de aldoză.
 Aldoză ? Asta ce mai e ?
 O inflamaţie a ţesuturilor superficiale, probabil de natură alergică.

- I. M. Ştefan, P. G. 7 luptă contracronometru, în CPSF nr. 407 (1971)                                 

aldron- probabil un automat interactiv de luptă

La comanda lui, aldronul declanşă ejectarea într-o succesiune rapidă a modulelor, imprimându-le traiectorii aleatorii care le vor purta pe coordonate imprevizibile.

- Silviu Genescu, Desprindere lentă, în Almanah Anticipaţia 1993

alestine, brianalde, telfar- obiecte extraterestre neidentificate mai îndeaproape

Înşirate lângă perete, alături de lucrurile prea mari ca să-ncapă-n ele, telfarul, câteva brianalde, o broncă, trusa de alestine [...].

- Mihnea Columbeanu, * * * , în Almanah Science Fiction 2007

allani- o rasă extraterestră de pe planeta Alla

Apoi am văzut allanul, apărând câte-un moment deasupra turmei, risipind câte unul dintre norii de fum alb, scufundându-se iar...

- Mihnea Columbeanu, * * * , în Almanah Science Fiction 2007

alomină- o băutură

Îşi sorbiseră fiecare paharul cu alomină, preparată din plante marţiene, băutura preferată a lui Moldovan.

- I. M. Ştefan, Lumina purpurie, în CPSF nr. 239 (1964)

altosaxtral- un instrument muzical

Când a apărut Parkibird cu altosaxtralul său construit după schiţele primite de la terrianul acela galben... Degetele lui lungi alergând pe clapele ovale, platinate...

- Leonard Oprea, Recviem, în Domenii interzise (1984)

ametister- denumirea unui material

Mă întind pe canapeaua translucidă de ametister.

- Leonard Oprea, Colonia, în Domenii interzise (1984)                                                            

amilenă- denumirea unui material

Înăuntru, în cameră, pe masa de amilenă, perfect vertical, titirezul încă se mai învârtea, înfăşurat într-un manşon de spirale multicolore.

- Aurelius Belei, Techno-System, în Almanah Anticipaţia 1995

amorfizor- o armă

Doi extratereştri intră înlănţuiţi în zona mea. Dezgustat, scot amorfizorul şi-i fac terci.

- Constantin Pavel, Raport prescurtat, în CPSF nr. 474 (1990)                                                

androluid- probabil o etapă evolutivă

Eu, un virtual crimsingals, chinuiesc o biată androluidă care nu vrea altceva decât să fie aleasă printre supravieţuitori.

- Leonard Oprea, Moartea unui crimsingals, în Domenii interzise (1984)

aneugleni
creaturi acvatice extraterestre

Până şi locuitorii oceanului, nevolnicii aneugleni, îşi băteau joc de ea.

- Leonard Oprea, Întâlnirea, în O antologie a literaturii de anticipaţie româneşti (1983)       

angioproteu
o formă de viaţă

Închistat în carcasa minerală, ca un astronaut letargic în nava lui, angioproteul peregrina prin Univers, vegetând, aşteptând.

- Georgina Viorica Rogoz, Himerosaurul, în Anotimpul sirenelor (1975)

animoniu- un element chimic

 I-aţi dat şi o denumire, domnule profesor ?
 Da. O denumire simbolică ; de la animas-suflet, i-am zis animoniu. [...]
Acolo, acum câteva secole a căzut un meteorit. În compoziţia lui, pe lângă o seamă de elemente existente şi pe Terra, am descoperit şi acest transuranian, căruia i-am dat numele de animoniu.

- George Nestor, Castelul singuratic, în CPSF nr. 395 (1971)

anu
o pasăre călătoare în timp

Printre scândurile lăzii ghici ochii sclipitori ai anu-ului  pasărea de zăpadă ce călătorea în timp.

- Iulia Anania, Legea, în CPSF nr. 485 (1991)                                                                           

aranali- o rasă extraterestră

[...] mica stea servea ca far pentru freghter-ele flotei aranalilor (specie inteligentă cu aspect arahnoid).

- Cotizo Draia, Meseriile viitorului, în Helion nr. 4/1994

araxieni- o rasă extraterestră de pe planeta Arax

...Într-adevăr, după trei săptămâni, aşa cum am prevăzut, am fost aruncat pradă ziariştilor araxieni.

- Eduard Jurist, Ultima călătorie cosmică, în CPSF nr. 274 (1966)

arayak- o tufă cu frunze albăstrii

Aici, în vale, printre tufele de arayak, parcă e mai răcoare.

- Viorel Pîrligras, Fantastica lume a lui Cristobald, în Almanah Anticipaţia 1987                   

arconacşi- o rasă extraterestră de pe planeta Arconax

Oraşul era populat de o diversitate fantastică de naţii, de la stranii arconacşi, băştinaşii planetei bipezi având capetele ca nişte ciupercuţe şi mâinile slabe, terminate cu degete lungi şi moi  până la binecunoscuţii azurieni.

- Ruxandra Andrian, Arconax, în Almanahul România literară 1987

arfi- entităţi care trăiesc prin alte corpuri, umane sau animale, experimentând trăirile fiinţelor ocupate

... la sosirea lor pe Sitab (nu mai ştiu din ce fund al spaţiului veniseră, amintirile se înceţoşau, fireşte, nu putea ţine minte tot şi nici nu era nevoie, de vreme ce doar cei îngrădiţi se agaţă de repere presărate în timp) belşugul trupurilor disponibile dezlănţuise în rândul arfilor o adevărată beţie.

- Vladimir Colin, Sub alte stele, în Capcanele timpului (1972)

arheofon- aparat care redă sunete captate în obiecte vechi

În urechi îi sunau, obsedant, cuvintele pe care arheofonul izbutise să le smulgă din lutul plămădit în urmă cu unsprezece milenii.

- Ion Hobana, Glasul trecutului, în CPSF nr. 215 (1963)

arrhenit- o substanţă chimică

Până şi arrhenitul lichid, pe atunci de curând descoperit, care coroda platina ca pe-o bucăţică de zahăr, se aduna pe solul albicios al Arclantidei în băltoace prozaice, după înlăturarea cărora nu se putea distinge nici măcar picoscopic vreo alterare.

- Cristian Tudor Popescu, Arclantida, în Planetarium (1987)

asal- o rasă extraterestră

Asalii susţin că planeta e a lor, voi susţineţi că planeta e a voastră... şi, uite aşa, începe un nou război [...].

- Victor Martin, Întâmplare obişnuită pe neobişnuita planetă Agidia, în Avertisment pentru liniştea planetei (1985)

ashara- copac de pe Venus

[...] Scat Mor nu uitase să-i cinstească [...] cu parfumate larhi venusiene, tuberculii cu gust de fructe împodobind rădăcinile aeriene ale copacilor ashara, ca şi cu mana violetă dafgol, culeasă de pe nisipurile de pe Marte.

Vladimir Colin, Babel (1978)

astrocar, astrocargo- tipuri de nave spaţiale

Peduu, micul soare roşu, încărca atmosfera cu regrete la ultima plecare a unei nave umane un astrocar gen mare, greoi şi demodat, care mugi îndelung, scuipă râuri de flăcări din duzele dorsale şi abia reuşi să se înalţe, pe urmă se făcu o stea strălucitoare şi trecură mai mult de douăzeci de secunde până se stinse.

Totuşi, beneficiind de noroc, de generozitate, sau de amândouă, astrocargoul "Victoria" reuşise să evacueze cu bine patru mii de umanoizi, care nu-şi puseseră nici măcar o clipă vreo întrebare despre sărmanul sergent Nazio din batalionul 3 diversiuni meteorologice.

- Alexandru Ungureanu, Ne vom întoarce pe Herbwueîn Almanah Anticipaţia 1987

Cu o escală înainte de sosirea pe Struve, lui Mooneye i s-a comunicat că în acea zonă a fost semnalată o cosmofregată care atacase şi răpise câteva astrocargouri.

- Adrian Rogoz, Preţul secant al genunii (1974)

[...] iau nava pe sus, o încarcă într-un astrocargou şi o satelizează pe o orbită joasă.                   

- Alexandru Ungureanu, Lera cea adevărată, în Helion nr. 5/1988

atemporină- substanţă care permite trecerea în timp

– Are în mână atemporina... putem presupune că acelaşi lucru îi circulă acum prin corp...

- Radu-Dragoş Neacşu, Cerşetori ai norocului, în CPSF nr. 531 (1996)                                  

aun- unitate de măsură a distanţelor astronomice

Pelicula Ez, din care facem parte, este o lume ce se află faţă de Pământ la o distanţă de peste 200 de auni, adică 8 000 de gigaparseci.

- Justin Teodoru, La 400 de auni de marea peliculă, în CPSF nr. 272 (1966)

avdieni- o rasă extraterestră de pe planeta Avda

[...] contactul cu avdienii li s-a părut tuturora din cale afară de primejdios.

- Adrian Rogoz, Planeta Mrina în alarmă !, în CPSF nr. 107 (1959)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu