18 septembrie 2013

Dicţionarul cuvintelor inexistente

Dicţionarul cuvintelor
inexistente


Cuvinte inexistente şi semnificaţia lor


Listă alfabetică
Dicţionarul cuvintelor inexistente este un dicţionar on-line al cuvintelor care nu există în alte dicţionare. Ele apar uneori în vorbirea curentă sau sunt inventate de scriitori, poeţi, cântăreţi şi alţii. Aceste cuvinte pot fi găsite în lucrări literare, în poezii sau cântece, în articole din ziare, în rclame, scrise pe ziduri sau închipuite pe loc de către oricine cu imaginaţie.

Bineînţeles, aceasta se doreşte a fi o lucrare distractivă şi amuzantă , şi nu ar trebui luată prea mult în serios.

Contribuţii la Dicţionarul cuvintelor inexistente sunt binevenite.


A B C D E F G H I Î J K L M N O P R S Ş T Ţ U V X Z

A
Aerobrişcă subst. Un tip de elicopter realizat în 1911 de inventatorul român Grigore Brişcu.
Aflangiu adj.(?) Celebrul "tip" de tutun din schiţa Metomorfoză de Al. Brătescu- Voineşti. O slujnică este trimisă de stăpânul său să cumpere un pachet de ţigări marca Intim-Club. Însă pe drumul către tutungerie, numele, repetat întruna de către fată în  gând, ca să nu-l uite, se metamorfozează astfel: intinclupintinplug,intimpliuiplinitiuinflingiuiflingiuaflangiu.
Aibofobia
vezi Eibofobie

Alfabecedar subst. Titlul unei cărţi de Paul Goma, un dicţionar de cuvinte inexistente, inventate, majoritatea rezultate din îmbinarea altor cuvinte. Iată câteva exemple luate la întâmplare:
- abandomnişoară Singurică, 'mnişorică ?
babaclava O fostă funcţionară pe tărâm de haremcelibatard Fiul nelegitim al celibatareidoriental Un dor care ne cheamă la dorigini - cam prin Anatolia de azijalbină Albina care zboară cu jalbeovinocenţă Starea Mielului
Alfazet subst. "Alfazetul" este titlul unei poezii-parodie semnată de Mircea Micu în volumul La munte şi la mare... parodii!!
Alupigus Cuvânt "misterios" care apare scris pe ziduri, inscripţionat pe tricouri, postat pe forumuri etc. Nu este, de fapt, decât o banală înjurătută românească în citire polindromică.

An-Tan-Tiki-Tan Cuvânt fără sens din jocurile copiilor.
Aporisticon Cuvânt inventat de scriitorul Mihail Grămescu. Apare ca titlul romanului său SF apărut în 1981.
Armonet subst. "Sunetul produs de aşteptare într-un corp (uneori chiar în două, dacă sunt întinse)." (din articolul Câteva posibile nume de sunete, de Dan Stanciu, înDilema veche, nr. 422/2012)
Asereje Titlul unui cântec de mare succes interpretat de formaţia Las Ketchup. Atât titlul melodiei (numită şi The Ketchup Song), cât şi refrenul sunt într-o limbă inexistentă, inventată, dar care prinde repede şi sună foarte melodios:
"Asereje, ja deje dejebe tudejebe de
sebiunouva majabi an de bugui an de buididipi"
Aviograma subst. Titlul unei poezii-manifest scrisă în 1924 de scriitorul avangardist Ilarie Voronca.
B
Barzaconii subst. Titlul unui volum de proză publicat de Robert Şerban în 2005.
Bârfotecă subst. Consumatorii de cultură frecventează biblioteca, filmoteca sau pinacoteca, doritorii de senzaţii se opresc la o discotecă sau la o vinotecă, pe când amatorii de cancanuri, intrigi, pălăvrăgeli şi zvonuri se întâlnesc la o... bârfotecă.
Belivarez subst. "Nu e bine că spaţiul este presărat cu tot felul de şurubelniţe, biele, ştiplaizere, belivarezuri, gomexane, coclendere căzute în baia de ulei, arbori cotiţi la cota 1 etc." (Academia Caţavencu, nr. 42, 2004)
Bilibistruc subst. Denumirea unei creaturi imaginare (pasăre) neidentificată mai îndeaproape.
Bilifox subst. Cuvânt din limba kută, limbă închipuită de Tudor Arghezi în satiraTablete din ţara de Kuty. Potrivit autorului, sensul cuvântului ar fi "în traducere liberă": "Ieretele cu patru picioare despărecheate, fără unghii, care fuge la deal târâş, iar la vale de-a berbeleacul şi zboară peste apele fără punte."
Birpăscris subst. Impozit imaginar pe scris perceput de la scriitori; numit şiscriitorit. (din Cu privire la meşteşugarii cuvintelor, de Barbu Lăzăreanu).
Blocatar subst. Locuitor într-un bloc.
Blocateţe subst. Blocuri de apartamente de dimensiuni mici, denumite şi "cutii de chibrituri".
Broscolopendră subst.  Creatură fictivă dintr-un Unisonet scris de poetul Şerban Foarţă.
Bruflit subst. "Pentru sunetul produs de ştergerea prafului de pe o idee, propun cuvântul bruflit, cu variantele bruflire şi brufleală" (din articolul Câteva posibile nume de sunete, de Dan Stanciu, în Dilema veche, nr. 422/2012).
Burlăcărit subst. Darea către stat pe care ar trebui să o plătească fiecare... burlac!  Năstruşnica idee, evident respinsă, a fost propusă de Dimitrie Asachi, prin 1866, la întrunirile electorale din Iaşi. 

C
Certotecă subst. Termen datorat lui Cătălin Mihuleac care, într-o tabletă dinAdevărul, scria că deţine o certotecă, adică o colecţie de certuri între politicieni.
Cititorinc subst. "Cititorincul" este titlul unei rubrici din revista Litere, Arte & Idei, rubrică întreţinută de Dan C. Mihăilescu (autorul unui construct lexical complementar - scriitorincul) şi Ioana Scoruş.
Clava Cuvântul magic al poeziei, după Gellu Naum (volumul Medium, 1945). Aruncat mulţimii, acest cuvânt produce o stare de delir liric: „imediat oamenii încep să spuie poeme lungi, interminabile; oraşul tot e populat de mii de oameni care merg declamând la nesfârşit”.

Clochemerli vb. „Sancţionat pentru exprimare licenţioasă a clochemerlit-o.” (Cornel Regman)
Coclender subst. Numele unui obiect care nu este prea bine definit. Apre în mai multe texte:
În versurile melodiei Eterna şi fascinanta Românie a formaţiei Cassa Loco.
"Descântecul meu are eficacitatea laserului şi a bombei cu nutrii turcheze pe bie cu ştotengher matrafucizat în coclender;" (Actualitaea culturală, 25 martie 2002)
"Nu e bine că spaţiul este presărat cu tot felul de şurubelniţe, biele, ştiplaizere, belivarezuri, gomexane, coclendere căzute în baia de ulei, arbori cotiţi la cota 1 etc." (Academia Caţavencu, nr. 42, 2004)

Comentac subst. Persoană care comentează deobicei neavizat (la radio, la televizor, pe Internet etc.). Apare, de pildă, în articolul Despre comentaci şi părerologi, dinAdevărul 29 mai/2013.
Critificţiune subst. Ficţiune critică. De pildă, în titlul volumului Clava: critificţiune cu Gellu Naum, publicat în 2004 de Simona Popescu.
Crocofant subst. Creatură imaginară rezultată din încrucişarea unui crocodil cu unelefant. În sens figurat, perosană cu concepţii de viaţă demodate sau cu idei retrograde. Termen folosit de Andrei Pleşu.
Crocoşobozaur subst. "Lui Bibi i-a fost dat să audă cuvinte ca: ingrat, prefăcut, impostor, nemernic, escroc sentimental, mincinos fără pereche, egoist, nesimţit, profitor, cuvenitist (probabil de la "a i se cuveni"), meduză hrăpăreaţă, pachiderm trişor, crocoşobozaur (cuvânt inventat în focul disputei) şi coropişniţă nerecunoscătoare." (din Poiana cu zâmbete, de Dan Mihăescu).
Cuvintelnic subst. "Colecţie de cuvinte şi poveştile lor", termen inventat de Andrei Cornea şi folosit în titlul volumului său Cuvintelnic fără frontiere.
D
Deadevă (probabil din de-a devăratelea) Titlul unui volum semnat de Caius Dobrescu în 1998, care abundă de experimente ortografice şi inovaţii formale inedite.

Desarhiepiscopoconstantinopolitizare subst. Cuvânt-încurcătură de limbă, care ar însemna "cateterisirea arhiepiscopului din Constantinopol".
Descântotecă subst. Colecţie de descântece. Titlul unui volum de Marin Sorescu (1976).
Dezîngerare subst. "Dezîngerarea prin cuvânt, organ unic al întregii specii umane, reprezintă pentru noi frumosul, sentimentul frumosului, reintegrarea în unic, în total." (Nichita Stănescu în Scrisorile de dragoste)

Distramic adj. Cuvânt inventat rezultat din combinaţia dintre distractiv + dinamic. Adjectivul a fost folosit într-un pliant publicitar pentru a descrie calităţile autoturismului Nissan, modelul Micra.
Alte cuvinte create pentru această reclamă au fost:
Antrecil - rezultat din antrenant + facil
Comos - o încrucişare între compact + spaţios
Confator - un hibrid între confortabil + cuprinzător
Istil - îmbină cuvintele ist + util
Modtro - născut din asocierea dintre modern + retro
Spigur - termen în care se împletesc spontan + sigur
Simpologie - rezultat din contopirea dintre simplitate + tehnologie


E
Eibofobie subst. Termen umoristic, inventat pentru a semnifica presupusa teamă iraţională faţă de palindromuri ! Cuvântul este, bineînţeles, el însuşi un palindrom (cuvânt care poate fi citit la fel, atât de la stânga la dreapta, cât şi de la dreapta la stânga).
Alte cuvinte formate în aceeaşi manieră sunt:
eigologie (sau aigologia) - "studiul palindromurilor"
einamanie (sau ainamania) - "mania pentru palindromuri"
eilifilie (sau ailifilia) - "dragostea pentru palindromuri"

Escamotofil adj. Termen parodic creat de Vasile Alecsandri în Istoria unui galbân, în care critică tendinţele italienizante ale lui Ion Heliade Rădulescu, de după 1840, precum şi limba artificială a poemului Stanţe epice de C. Aristia. "Escsamotofil e văr primar cu braţalba, cu lungumbra şi frate de cruce cu Broascăoaietaurie şi cuimpercaicoifagi a d-lui Aristia".
Eugenioneşte adv. Cuvânt care apare spre finalul piesei Formule de politeţe?, piseă aparţinând, bineînţeles, lui Eugen Ionescu.
De altfel, pe parcursul întregii piese, la întrebarea obsesivă Ce mai faceţi?... Dar dumneavoastră?, personajele răspund cu cele mai insolite, neverosimile sau absurde cuvinte: concret, apoplectic, păsăritic, castravetic, fiorotic, capiscolic, caronculos, bimbilistic... Tot acest dialog absurd exprimă convenţionalismul şi automatismul limbajului, clişeele şi reflexele verbale mecanice care de fapt nu comunică nimic.

Eulalii subst. Este titlul unui volum de poezii de Dan Botta (1931). Cuvântul este creat artificial din cuvintele greceşti: eu- - "bun, bine, frumos" şi lalia - "vorbă", adică "vorbe bune, frumoase".
Evricativ adj. În jurul acestui cuvânt Dumitru Solomon a scris povestioara umoristică La început a fost cuvântul, în Perpetuum Comic ’84. Într-o cronică literară cuvântul educativ fusese dactilografiat din greşeală evricativ. Noul cuvânt a avut un succes neaşteptat, a proliferat cu repeziciune, devenind celebru. În scurt timp au apărut şi unele derivate: a evricativizaevricaţionalevricaţiune,evricacitate şi chiar verbul a evrica.
Exasperanţe subst. Speranţe transformate în exasperări. (trimis de Ştefan Teioşanu)
Exceptembrie subst. "An în care luna octombrie urmează după august."
(Preluat din Ficţionarul Stoopnagle de F. Chase Taylor)


F
Fabulospirit subst. Creaţie lexicală artificială produsă pentru a sprijini o campanie de promovare a imaginii României. Termenul a fost adesea criticat pentru stângăcia şi ambiguitatea sa (de pildă de G. Pruteanu în articolul Fabulaiureala, din Curentul 2 martie 2007).

Felduit subst. "Pentru sunetul produs de spargerea gheţii între două persoane de sex opus ori de acelaşi sex, propun cuvântul felduit" (din articolul Câteva posibile nume de sunete, de Dan Stanciu, în Dilema veche, nr. 422/2012).
Femartie subst. Denumire umoristică pentru luna februarie şi martie luate împreună. În forma "femarte" apare şi la poetul Ion Gheorghe în ciclul Zoosofia(1967).
Flicuşteţ subst. "Un roman poliţist prost" (Cornel Regman)
Floapă subst. Adaptare expresivă a cuvântului englez floppy(-disk).
Fragic adj.Fragedie subst. Cuvinte inventate de scriitorul Radu Cosaşu.
Despre fragic autorul spunea într-un Autointerviu că este "adjectivul coborât din substantivul "fragedie". Fragedia e invenţia mea, "iepica" mea, "necuvântul meu" - mai tot scriitorul trebuie să lase lumii un cuvânt, măcar un cuvânt, ca semn că a trecut prin ea, cu un rost. [...] E un cuvânt, cred, necesar fiindcă fragedul a fost uitat, iar tragicul s-a sofisticat până la a deveni, îndreptăţit, o parodie a comediei. [...] Fragedia e o formulă pentru a reda tragicului duioşia şi catifeaua, iar frăgezimii, o dimensiune gravă..."

FrazbilăGranchios adj. Frazbile şi granchioase sună în româneşte titlul nuvelei SFMimsy Were The Borogoves, scrisă de Lewis Padgett şi apărută în Almanah Anticipaţia 1989 (în traducerea lui Mihai Dan Pavelescu). Ciudatul titlu este preluat din poezia Jabberwocky scrisă de Lewis Carroll, în "Alice în Ţara din Oglindă". În nuvelă este amintită o întreagă strofă, care, în trdaucere românească, sună astfel:
"Stramina şi pietrele murcoase
Se învârtesc şi pivotează-n plastă -
Frazbile toate, şi granchioase -
Iar clipele le trec prin poarta vastă."

G
GalbastruMaroşuMaroz adj. Culori hibride din poezia Acuarelă sau acuariu, de Şerban Foarţă.

Gogomârlă subst. Animal sau fiinţă neidentificată mai îndeaproape.
Gomexan subst. "Nu e bine că spaţiul este presărat cu tot felul de şurubelniţe, biele, ştiplaizere, belivarezuri, gomexane, coclendere căzute în baia de ulei, arbori cotiţi la cota 1 etc." (Academia Caţavencu, nr. 42, 2004)
Granchios adj. v. frazbilă

H
Haosmos subst. Cuvânt hibrid între haos şi cosmos, este titlul unui volum de poezii din 1992 semnat de Magda Cârneci. Termenul a fost preluat şi de Liviu Antonesei în articolul său România ca haosmos din Cotidianul, nr. 227, oct 2007: „Ce cuvânt mai potrivit am putea găsi pentru amestecul incredibil de ordine cazonă, mici zone de ordine civilă şi cumplită dezordine care este realitatea românească a zilelor noastre şi, mai cu seamă, cea politică?”

Hapciupalitic subst. Termen derizoriu pentru o persoană demnă de milă.

Hârşc interj. Interjecţie fără sens, titlul poeziei Hârşc, din ciclul Loto-Poeme(1972) de Nina Cassian.
Hemografie subst.  Cuvânt creat de Nichita Stănescu în volumul Respirări: "ştiinţa pe care eu am creat‑o este atât de subtilă încât uneori se confundă cu firescul. Ea se numeşte hemografie , adică scrierea cu tine însuţi. [...] Hemografia este o ştiinţă tânără. [...] Hemografia este abstractă şi practică totodată. Te scrii pe tine pe dinăuntrul sufletului tău mai întâi, ca săpoţi pe urmă să scrii pe dinafară sufletele altora."
Hidrogravură subst. Titlul unei poezii de Stephan Roll publicată în 1927.

I
Ideolitic subst. "Era noastră: ideolitic." (Cornel Regman)
Imural subst. "Graffito obscen." (Din Ficţionarul Stoopnagle de F. Chase Taylor)
Inonorificabilitudininaţionalitate subst. Un cuvânt din Abecedariul pentru şcoale începătoare al lui Nifon Bălăşescu, apărut în 1854. Calificat drept „minune filologică”, a fost criticat de Vasile Alecsandri în articolul O bazaconie limbistică(în „România literară”, nr. 14, 1855): „Doamne! Doamne! de multă limbistică ce au dat peste capetele noastre, or să ajungă copiii noştri a ieşi din şcoale cu limba de un cot, ca şi cuvintele de sânt siliţi a învăţa şi a rosti, sărmanii.”
Inscoţibilă adj. Se numeşte o servă la tenis de câmp sau la ping-pong care nu poate fi returnată.
Ipocrizi vb. "Ce-i învaţă pe copii politicienii noştri falşi: să mintă. Să ipocrizească, dacă vreţi. Nu a existat până acum acest cuvânt, dar probabil că este momentul să se nască." (Academia Caţavencu, nr. 31, 2007)
Istoremă subst. Cea mai mică unitate a faptului istoriografic, termen introdus de Joel Fineman (1989) în The History of the Anecdote: Fiction and Fiction, The New Historicism. La noi a fost utilizat de Codrin Liviu Cuţitaru pentru titlul volumului său Istoreme (2009).
Iubibil adj. Care poate fi iubit, uşor de iubit. În piesa Eşti iubibilă a trupei Taxi întâlnim şi alte adjective similare: alintabilăgiugiulibilămângâibilărăsfăţabilă...

Î
Îmbârligăcios adjÎmbârligăciosul a fost titlul unui show interpretat de comicul Doru Octavian Dumitru.
(La) îndelăbuţă subst. Creaţie originală şi ingenioasă, bazată pe modelul locuţiuniila îndemână. Se datorează lui Tudor Arghezi care, într-o tabletă, povestea că, în tinereţe, locuind într-o cămăruţă sărăcăcioasă, era nevoit să asculte, în timpul nopţii, cum se jucau şoarecii "cu nucile care le veneau la îndelăbuţă...".
Înjălalnic adj. Cuvântul apare la Emil Gârleanu ("plopul doini înjălalnic").
Însisificare subst. Cuvânt inventat de scriitorul Radu Cosaşu, derivat insolit de la numele lui Sisif. Apare în titlul volumului său ÎnSISIFicarea la noi pe Boteanu(1998).
Întrandafirare subst. "Neaşteptata întrandafirare a preafericitei surpări de deal" (din Bucureştii lalelelor şi trandafirilor, de Al. Macedonski).

J
Jabberwocky subst. Titlul unei renumite poezii lipsite de sens scrisă de Lewis Carroll, în povestirea "Alice în Ţara din Oglindă". În româneşte a fost tradusă sub titlul:
    Trăncăviciada (Frida Papadache, 1971);
    Ciorbobocu (Leon R. Corbu, 1977);
    Zurbaliv (Constantin Dragomir, 1982);
    Bâzdâbocul (Nina Cassian, 1991);
    Jabberwockiada (Mirella Acsente, 1997);
    Gâr-Gar (Nora Galin, probabil 1998);
    Gângăveala (Ioana Ieronim, 2007);
    Monstrolocul (Cătălin Mareş, probabil 2009).
Există mai multe variante de traducere în româneşte. Iată câteva mostre alături de varianta în original:
arţăvajnic - probabil o combinaţie între "arţăgos" şi "vajnic". În original -frumious.
a beghiţa - "ceva între behăială şi sughiţ, cu un fel de strănut la mijloc". În original - outgribe.
borogov - "o pasăre subţirică şi cam jigărită, cu penele ciufulite, ca o cârpă de spălat pe jos, dar vie". În original - borogove.
bursele - "ceva ca nişte bursuci, şi ca nişte şopârle, şi ca nişte şurubelniţe". În original - toves.
a chiuhoti - probabil o combinaţie între "a chiui" şi "a hohoti". În original -chortle.
clemos - "cleios şi mlădios". În original - slithy.
drubă - probabil o prescurtare de la "drumuri bătute", însemnând că sunt departe de casă şi s-au rătăcit. În original - mome.
fereavă - folosit probabil cu sensul de "splendid, magnific". În original -frabjous.
frazbilă - "fragilă şi mizerabilă". În original - mimsy.
frigază - "ora patru după-amiaza, ora când începi să frigi friptura pentru masă". În original - brillig.
a galumfa - o combinaţie între "a galopa" şi "a triumfa". În original - galumph.
a hurdugoli - probabil o combinaţie între "a hurduca" şi "a rostogoli". În original - burble.
măruminos - folosit probabil cu sensul de "fericit". În original - beamish.
murbă - "multă iarbă în faţa şi în spatele cadranului solar". În original - wabe.
murcos - "murdar şi mlădios". În original - slithy.
porvec - "un soi de porc verde". În original - rath.
a şuiermăi - probabil o combinaţie între "a şuiera" şi "a mormăi". În original -whiffle.
a se şuruba înseamnă "a face găuri ca o şurubelniţă". În original - gimble.
a titiri - "a se învârti ca un titirez". În original - gyre.
triţar - "trist şi sprinţar". În original - mimsy.

Jenibil adj. Formaţie glumeaţă, o combinaţie între "jenant" şi "penibil".

K
Kelemenopie subst. „O linie dreaptă, continuă care trece prin mijlocul tuturor lucrurilor şi nu duce nicăieri.” Cuvânt inventat de poetul american John Ciardi. La baza sa se află secvenţa de litere klmnop situată la mijlocul alfabetului, secvenţă descrisă de Ciardi ca fiind „o irelevanţă strict continuă”.
Kută subst. O limbă imaginată de Tudor Arghezi în Tablete din ţara de Kuty, caracterizată prin brevitate şi o totală independenţă.

L
Lovaj subst. Tehnică avangardistă de desen inventată de suprarealistul român Paul Păun.

Loviluţie subst. Termen creat pentru a denumi evenimentele din Decembrie 1989 din România. Se discută şi se dispută încă dacă atunci a fost revoluţie sau lovitură de stat. Din punct de vedere lingvistic însă, controversa s-a rezolvat: revoluţia şilovitura de stat s-au îmbinat şi a rezultat un cuvânt nou, un cuvânt hibrid - loviluţie.
Lumpfalizi subst. "Duşmani lichizi. Imponderabili. Apar atunci când se sparge gheaţa." (din volumul Anticulinare, de Grigore Şoitu)

M
Manelitate subst. "Populaţie încă minoritară, dar în continuă creştere, amatoare, consumatoare, devoratoare de manele (n.n. cuvânt inventat de autor înregistrat la Înalta Academie a Manelelor)." Din articolul TVR şi mugurii normalului de George Stanca în Actualitatea culturală, 8 iulie 2003.
Matrafuciza vb. "Descântecul meu are eficacitatea laserului şi a bombei cu nutrii turcheze pe bie cu ştotengher matrafucizat în coclender;" (Actualitaea culturală, 25 martie).
Miliţist subst. Denumire glumeaţă dată în presa de după '90 poliţiştilor.
Mistificţiune subst. Mistificţiuni este titlul unui volum de Mircea Anghelescu, apărut în 2008 şi avînd subtitlul: Falsuri, farse, apocrife, pastişe, pseudonime si alte mistificaţii in literatură.
Moralisment subst. "De la o vârstă, bărbaţii suferă de moralisment." (Cornel Regman)

Morţi vb. "A muri nu este opusul lui a trăi, ci al lui a te naşte. Cele două antonime reprezintă fiecare clipa intrării într-o stare - în viaţă sau în moarte -, în timp ce a trăi este acţiunea, de durata vieţii, căreia nu îi este opus în limbă decât a fi mort. Dar acesta din urmă nu este decât o formă verbală pasivă, nu un verb propriu-zis, nu o acţiune, pentru că nimeni n-a fost în stare să creadă, dincolo de moarte, în posibilitatea reală a unei acţiuni. Dar dacă, totuşi, ea există, şi pentru a fi revelată nu-i lipseşte decât verbul exprimării? Dacă s-ar întoarce cineva să povestească ce înseamnă a morţi?". (din Coridoare de oglinzi, de Ana Blandiana)
Moştrofonţ - vezi Pichiponţ
Motanică subst. Carte de motanică (1985) se numeşte o culegere de versuri pentru copii semnată de Gheorghe Tomozei.

N
Nadsat subst. Limbă inexistentă, inventată de scriitorul englez Anthony Burgess în romanul A Clockwork Orange. Protagonistul său, Alex, vorbeşte şi gândeşte în limbanadsat, un amestec de argou englez şi american cu rusă. Exemple de cuvinte în această limbă sunt: britva ("brici"), mounch ("gustare") sau privodeet ("a duce undeva").
Nepurcel subst. Creaţie glumeaţă datorată lui Ion Creangă, care, în Amintiri din copilărie, pomeneşte de Moş Chiorpec ciobotarul, care îi spunea: „hei, hei, bine-ai venit, nepurcele !”. 

Nichitiza vb. "...cei doi prieteni nichitizează - adică fac vorbe din te miri ce." (D. P. Popescu, Galaxia)
Noptimist subst. "Nu căutaţi cuvântul din titlu în dicţionar, nu-l veţi găsi." Dacă totuşi vă interesează definiţia lui, iat-o: "Persoane care, deşi trăiesc în Bucureşti, au optimismul de-a crede că pot dormi noaptea". (Noptimiştii, articol semnat de Radu Paraschivescu în Evenimentul zilei, 14 aug 2008).
Nuplecabilitate subst. (aprox.) Dependenţă. Dintr-o reclamă la un brand de arahide şi seminţe.

O
Obecalp subst. În studiile clinice se administrează uneori pacienţilor medicamente care nu au nici un efect, numite placebo. Ele pot acţiona însă printr-un mecanism psihologic dacă subiectul este convins că primeşte un tratament activ. Chiar dacă aceste pilule nu conţin decât zahăr ele trebuie totuşi să fie etichetate cu nişte denumiri "comerciale" sonore şi extravagante, atractive pentru bolnavi. Unul dintre acestea este Obecalp (placebo scris invers). Alte nume propuse au fost Cebocap, Acid placebic, Deludium sau Panacease.
Octarină subst. Culoare magică care nu poate fi percepută decât de vrăjitori şi pisici. Inventată de scriitorul britanic Terry Pratchett în romanele sale din seriaDiscworld.
Omnesresscibolitor subst. "Dacă-l vezi pe Ţuţuianu [...] salută-l de asemeni, spune-i că am bune speranţe ca în curând să-l văd omnesresscibolitor (cuvânt inventat ad-hoc şi pentru uzul lui)" (Tudor Vianu, Corespondenţă)
Opiniocraţie subst. Influenţa şi puterea celor care-şi dau cu părerea, adesea neavizaţi. (din articolul Opiniocraţie şi opinioţi, în Adevărul, 31 oct 2006).
Opiniot subst. Sinonim pentru părerolog (vezi).
Orizonta vb. Creaţie lexicală a lui George Topîrceanu din poezia Armonii vesperale. Într-o notă de subsol autoparodică poetul explică: "Verb nou, formaţie proprie. Se simţea nevoie."

P
Palindroman subst. Roman palindromic. Subtitlul volumului lui Şerban Foarţă, Roşul uşor e rozul iluzor (se remarcă dublul palindrom).

Panbeşinism subst. Filozofie conform căreia totul se reduce la miros. Din „Dicţionarul Junimii” publicat de Iacob Negruzzi în revista Convorbiri literareîntre 1924-1925.
Părerolog subst. Specialist în dat cu părerea.
Pedalgog subst. "Profesor de latină pe bicicletă." (Preluat din Ficţionarul Stoopnagle de F. Chase Taylor)
Peizăni vb., Peişănere subst. „Un fel de vagabondaj, dar dublat de curiozitate, termen inventat de mine după Le Paysan de Paris” (Geo Bogza, Jurnal).
PichiponţMoştrofonţFârlifus subst. Creaturi  imaginate  de  Dumitru  Toma,  în Trei zile anapoda,  păpuşi  de  cârpe  colorate,  cu  câte patru braţe lungi şi caraghioase şi nişte picioare subţiri, greu de deosbit între ele:
    - "Un moştrofonţ este un pichiponţ mai mic decât un fârlifus."
    - "Pichiponţul este un fârlifus mai mare decât un moştrofonţ."
    - "Fârlifusul este un moştrofonţ mai mic decât un pichiponţ."

Pieme subst. Poezii  sau  fraze  în  care  numărul literelor fiecărui cuvânt coincide cu primele zecimale ale numărului pi. De exemplu: Aşa e uşor a scrie renumitul şi 
utilul număr. din care se obţin primele 8 zecimale ale lui pi: 3,14159265

Piropopircăriţă subst. Animal sau fiinţă ciudată, inexistentă. Face parte din aceeaşi familie cu şocâtelebilibistruculcrocobalaurul sau gogomârla.
Piţifelnic subst. Om mărunt, cu interese şi acţiuni meschine. Creaţie gazetărească.
Pliznăuţi (sau PliznăiPliznoţisubst. Dintr-un banc vechi, predecembrist: creaturi care seamănă cu oamenii, doar că sunt negri, stau în copac şi când este îndreptată puşca spre ei strigă: please noplease no!
Poetoamnă subst. "Poetoamnele speranţei" a fost tilul unui cenaclu literar găzduit de penitenciarul din Galaţi în 2009.
Poliţian subst. Creaţie glumească gazetărească pentru un poliţist nedesprins încă de mentalitatea şi metehnele vechilor miliţieni.
Postac subst. Termen peiorativ pentru o persoană care publică frecvent răspunsuri sau comentarii de slabă calitate sau injurioase pe formuri sau la articole publicate pe internet.
Postcoce adj. Opusul lui precoce. Cuvân născocit de Gabriel Liiceanu în volumulÎntâlnire cu un necunoscut: "Ce mult îmi place cuvântul postcoce. L-am inventat pentru că mă exprimă. Sunt mereu în urma mea cu câte zece ani."
Prodomie subst. "Un viciu al secolului: prodomia." (Cornel Regman)

Proezie subst. Un nou gen literar propus de Mircea Ţuglea (volumul Proezia, 1996).
Prototiptil subst. Un obiect nedefinit, dintr-o parodie a grupului umorististicDivertis.
Pufoşenie subst. Lucru sau creatură moale şi pufoasă. După un episod din serialul de desene animate RObotzi.

R
Rachetotel subst. Hotel de pe alte planete unde se ajunge cu racheta (din Mic dicţionar de sbiecte comice, de Laurenţiu Cerneţ).
Rahatolog sau Rahatometru subst. "Epitet" dat lui Ghenadie Manoilescu, gardian şi anchetator dement din Ploile de dincolo de vreme, de Dumitru Radu Popescu.
Răspândac subst. Formaţie glumeaţă. Persoană care preia şi răspândeşte informaţii false. Este acompaniat de obicei de un zvoner (v.). Cei doi termeni au fost popularizaţi de cunoscutul grup umoristic "Divertis".
Răţaţ subst. Găinaţ de raţă.
Revendicoză subst. Derivat cu intenţii ironice, folosit cu sensul de "boală a celor care au întotdeauna ceva de revendicat".
ROGVAIV Cuvânt mnemotehnic cu ajutorul căruia se poate ţine minte mai uşor ordinea culorilor fundamentale în spectrul luminii: Roşu, Oranj, Galben, Verde, Albastru, Indigo, Violet.
Romârcană subst. "Limba românilor aflaţi în America la prima şi la a doua generaţie". Din articolul Poveşti romârcane nemuritoare semnat de Ovidiu Rădulescu, în revista Lumea, nr. 11/2003.
Rombilic subst. Rombul-ombilic. Din Aşteptând-o pe Sara (2005), de Michael Hăulică.
Ronset subst. O nouă specie de poezie cu formă fixă – o îngemănare a rondelului cu sonetul, inventată de Horia Bădescu (în volumul Ronsete, 1995).


S
Scârbiciu subst. Un cuvânt glumeţ pentru un loc de muncă nesuferit.
Scriitorinc subst. Cuvânt inventat de Dan C. Mihăilescu ("Omul care aduce cartea") şi folosit pentru titlul cărţii sale, Scriitorincul. Despre acest cuvânt autorul spune:
"...am aflat că ornitorincul nu suportă captivitatea, este un mâncău teribil, stă 17 ore pe zi în vizuină şi nu acceptă cu nici un preţ să fie... "omul cuiva". Îi are ca duşmani pe şerpi, sapă un tunel de un metru în două ore, are blana cu strat de grăsime, ca ursul, evită sistematic competiţia şi e pe cale de dispariţie din pricina poluării apelor. M-am recunoscut cu fervoare în el, drept pentru care am scornit termenul de scriitorinc."

Scriitorit subst. Bir pe scris pe care sunt nevoiţi să-l plătească scriitorii. Imaginat de Barbu Lăzăreanu, în Cu privire la meşteşugarii cuvintelor.
Sexambul subst. Persoană care, în timp ce doarme, face sex automat şi inconştient, fără a-şi mai aminti nimic în dimineaţa următoare (dintr-un articol din Evenimentul Zilei)
Snark subst. Numele unui animal imaginar creat de scriitorul englez Lewis Carroll în poemul absurd The Hunting of the Snark ("Vânătoarea lui Snark").
Spargă Limbă inexistentă inventată de poeta Nina Cassian, în care a scris mai multe poezii publicate în volumele Loto-Poeme (1972), O sută de poeme (1974) şi Jocuri de vacanţă (1983), însumând aproape o duzină de "sparguri", unul fiind tradus şi în "sparga" engleză.
Iată numai câteva din cuvintele aceastei limbi:
acustru, belifer, ceplină, chilnic, coroave, corund, cozimiri, crupi, dovelnic, estravă, flaniţă, îmborida, mărgaş, nituraş, plentura, scorţopi, stelpică, tofări, tumnărie, ţargă, veglină, vereag, zargă

Poezii în limba spargă:
    Baladă
    Bocet
    Imprecaţie
    Oraţie
    Rondel
    Sonet
    Strigături

Stilamancie (sau stilomancie) subst. Tehnică grafică avangardistă inventată de suprarealistul român Dolfi Trost, prin care se obţin desene asemănătoare testelor Rorschach.
Stresiune subst. Un cuvânt din limbajul glumeţ al studenţilor. O combinare întresesiune şi stres.
Stuplim adj. Cuvânt inventat pentru a caracteriza unele forme de expresie ale artei contemporane. Este o combinaţie între "stupid" şi "sublim".
Subrural adj. (Despre limbaj) mai vulgar decât cel suburban.

Supercalifragilistic adj. Unul dintre cele mai faimoase cuvinte din istoria filmului. Se foloseşte uneori cu sensul de extraordinar, ciudat, fantastic. Cuvântul provine de la titlul unui cântec din filmul muzical Mary Poppins (1964) -"Supercalifragilisticexpialidocious".

Ş
Şocâte subst. Animal inexistent ce apare în versurile melodiei Eterna şi fascinanta Românie a formaţiei Cassa Loco. Alte cuvinte inventate, foarte amuzante prin sonoritatea lor, pe care le găsim în acest text sunt şi bibistrocel, coclender, crocobazdugat, seplapoloidală sau volapic:
"Cel mai căutat animal din România este şocâtele !
Acesta se găseşte în variantă maro cu volapic în vârf şi coclender roz.
Nu vă recomandăm varianta cu seplapoloidală pentru că aceasta capătă un bibistrocel crocobazdugat."
Ştiplaizer subst. "Nu e bine că spaţiul este presărat cu tot felul de şurubelniţe, biele, ştiplaizere, belivarezuri, gomexane, coclendere căzute în baia de ulei, arbori cotiţi la cota 1 etc." (Academia Caţavencu, nr. 42, 2004)
Ştotengher vb. "Descântecul meu are eficacitatea laserului şi a bombei cu nutrii turcheze pe bie cu ştotengher matrafucizat în coclender;" (Actualitaea culturală, 25 martie)

T
Telegrabnică subst. "Telegramă". Forma apare în vorbirea personajului moş Hau dinNada florilor de Mihail Sadoveanu:
"După ce s-a dus, a rânjit moş Hau, nu ne-a trimis nici scrisori, nici telegrabnice. Ne-a uitat."

Tetrapiloctomie subst. Arta de a despica firul în patru. Termenul a fost creat de scriitorul Umberto Eco în romanul său Pendulul lui Foucault.
Texistenţă subst. Spaţiu în care textul şi realul se contopesc. Termen utilizat de Mircea Cărtărescu în Jurnal.
Tictacticos adj. „Ceasornicarul era un om tictacticos” (din Cu alte cuvinte..., de Cornel Udrea).
Tipota vb. Verb cu sens general utilizat într-un joc în care trebuie ghicit un anumit verb la care s-a gândit una din persoane (Oamenii tipotează? Se poate tipota în casă? etc.) 
Trimbulind adj. Cuvânt inventat de Nichita Stănescu şi folosit în mai multe din textele sale:
În poezia Cântec în doi, din ciclul Necuvintele (1969):
"Noi nu vrem să fim geniali
Noi vrem să fim trimbulinzi"
......................................
În textul Înceata gândire a arborelui secular, din culegerea Dintr-un abecedar marţian (1982):

"Au venit trimbulinzii cu trimbulindele după ei, dar s-au izbit de trimbulinzii care veneau cu trimbulindele după ei, şi a fost război şi muierile lor au rămas sterpe."

Printre alte cuvinte create de Nichita Stănescu se numără şi:
a ierbivulturarecerbosmitocosit.

Ţ
Ţărăntoc subst. Formaţie glumeaţă, o combinaţie între "ţăran" şi "sărăntoc".
Ţopârlaş subst. Formaţie glumeaţă, o combinaţie între "ţopârlan" şi "laş".
Ţuşplingher subst. Obiect neidentificat mai îndeaprope; un non-obiect. (trimis de Ştefan Puşcaşu)

U
Unijamb adj. Cuvânt inventat de Nina Cassian în poezia Oboseală de cuvinte.
Universecuritar subst. Universitar care a colaborat/turnat la securitate. Termen creat de scriitorul Luca Piţu.

V
Valvârteji Verb foarte reuşit creat de poetul A. Macedonski, pornind de la formulavalvârtej.
Vir-o-con-go-eo-lig Cuvânt de descântec, lansat de poetul Ion Barbu, într-o poezie dedicată căţelului său Fox, în care îi arată păsările care ciripesc în pom, încercând să le determine onomatopeic cântecul:
"Cir-li-laicir-li-lai,
Precum stropi de apă rece
În copaie când te lai;
Vir-o-con-go-eo-lig,
Oase-nchise afară-n frig;
Lir-liu-geanlir-liu-gean,
Ca trei pietre date dura
Pe dulci lespezi de mărgean."
Vorbeşteli vb. Cuvânt născocit de Constanţa Buzea în poezia Zgomotocicleta.
Vultrat subst. "Fratele geamăn al lătratului şi rudă prin alianţă cu fluieratul a pagubă, este un sunet nobil, pe care îl auzi când deschizi un volum de cugetări." (din articolul Câteva posibile nume de sunete, de Dan Stanciu, în Dilema veche, nr. 422/2012).

Z
Zdrupeş (sau Zdupeşadj. Cuvânt întâlnit în presă, inexistent în dicţionare, o combinaţie între "zdravăn" şi "trupeş".
Zgomotocicleta subst. Titlul unui volum de poezii pentru copii de Constanţa Buzea. În carte apar numeroase invenţii lexicale năstruşnice cum ar fi: rinocerb,crocodinozaurciocănitorinc sau anacobră.
Zoosofie subst. (Aprox.) filozofie zoologică. Zoosofia (1967) este titlul unui ciclu de poezii de Ion Gheorghe. De asemenea, termenul apare şi în titlul lucrării lui Andrei Oişteanu, Grădina de dincolo. Zoosophia: Comentarii mitologice (2012).
Zvoner subst. Formaţie glumeaţă. Persoană care crează şi lansează informaţii false. Pe lângă un zvoner, de obicei există şi un răspândac (v.). Cele două personaje au fost popularizate de cunoscutul grup umoristic "Divertis".

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu